בזק - הפניית שיחה לתא קולי

שירות כוכבית 75 מאפשר הפניית השיחות ישירות לתא הקולי.

מספור פעולה
1חייג *75
2המתן לצליל אישור
3הנח את השפורפרת
4לאחר הפעלת השירות, יישמע צליל מקוטע בעת הרמת השפופרת
5לביטול #75