בזק - חיוג מקוצר

שירות כוכבית 78 מאפשר להגדיר חיוג מהיר (עד שתי ספרות), ללא צורך בהקשת מספר הטלפון המלא.

מספור פעולה
1חייג *78*
2חייג את קוד החיוג המקוצר (01-95) ולאחריו כוכבית *
3חייג את מספר הטלפון ולאחריו סולמית #
4המתן לצליל אישור
5הנח את השפורפרת
הפעלת השירות
מספור פעולה
1חייג קוד שנבחר בין 01-95
2במידה וספרה אחת 01-09 יש להקיש רק את הספרה