בזק - ביטול חיוג מקוצר

ביטול חיוג מקוצר שירות *78

מספור פעולה
1חייג *78#
2חייג את קוד החיוג המקוצר (01-95) ולאחריו כוכבית *
3המתן לצליל אישור
4הנח את השפורפרת