בזק - שירות חסימת זיהוי

לחיצה על 43* (כוכבית 43) מונעת את הצגת מספר הטלפון שממנו התקשרת, על פני הצג של מקבל השיחה. בתום השיחה, החסימה מבוטלת אוטומטית. השירות חל גם על שיחות לחו"ל.

מספור פעולה
1חייג *43
2חייג את המספר טלפון
3הצד השני יקבל את השיחה ממספר חסום