בזק - חזור לשיחה אחרונה

בעזרת 42* (כוכבית 42) תוכל להתקשר בחזרה לשיחה האחרונה שנכנסה

מספור פעולה
1חייג *41
2יחייג אוטומטית למספר האחרון שנכנס
3המתן למענה