פרטנר - הפניית שיחה / עקוב אחרי

פנייה זו תפנה את כלל השיחות שלך ישירות למספר ללא שתהייה מודע לשיחה

מספור פעולה
1רשום *21*
2מספר הטלפון להפנייה
3רשום #
4ו Send/חייג
5לביטול ##002#